சிவபுராணம்

hello evryone  lets see the siva puranam lyrics in Tamil from thiru vasagam “நலம் தரும் சிவபுராணம் நாளும் பாடிடு மனமே சிவன் வருவான் அருள் தருவான் வாழ்வில் அனுதினமே ”   திருச்சிற்றம்பலம் தொல்லை இரும்பிறவி சூழும் தளை நீக்கி அல்லல் அறுத் தானந்தம் ஆக்கியதே – எல்லை மருவா நெறி அளிக்கும் வாதவூர் எங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன்..... சிவபுராணம் நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்... Continue Reading →

Amazon The Largest Shopping site in The World

hello everyone                              Amazon is the world’s largest online shopping website .Amazon  is an American electronic commerce and cloud computing company based in Seattle, Washington that was founded by Jeff Bezos on July 5, 1994. the company produces software, video games, electronics, apparel, furniture, food, toys, and jewelry and aslo electronics—Kindle e-readers, Fire tablets, Fire TV, and etc...Amazon... Continue Reading →

Know About India

hello everyone                         Today we are going to know about india. india is one of the biggest country in the world and it is also will be a most polpulation country in the world. india have lots of forests, natures,rivers ,buldings ,kings places and... Continue Reading →

Empire State Building ,newyork USA

hello everyone, how do you think about empire state building in united sates of america. we love america because its our dreamiest country. The Empire State Building is a 102-story Art Deco skyscraper in Midtown Manhattan, New York City. Designed by Shreve, Lamb & Harmon and completed in 1931. it has been a popular tourist attraction since opening,... Continue Reading →

Burj Khalifa the World’s Tallest Bulding

hello everyone, this content we are know about burj khalifa located in dubai. we all know burj khalifa. this only one the world tallest building ever. Burj Khalifa has redefined what is possible in the design and engineering of super-tall buildings. By combining cutting-edge technologies and cultural influences, the building serves as a global icon... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑