சிவபுராணம்

hello evryone  lets see the siva puranam lyrics in Tamil from thiru vasagam “நலம் தரும் சிவபுராணம் நாளும் பாடிடு மனமே சிவன் வருவான் அருள் தருவான் வாழ்வில் அனுதினமே ”   திருச்சிற்றம்பலம் தொல்லை இரும்பிறவி சூழும் தளை நீக்கி அல்லல் அறுத் தானந்தம் ஆக்கியதே – எல்லை மருவா நெறி அளிக்கும் வாதவூர் எங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன்..... சிவபுராணம் நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்... Continue Reading →

Empire State Building ,newyork USA

hello everyone, how do you think about empire state building in united sates of america. we love america because its our dreamiest country. The Empire State Building is a 102-story Art Deco skyscraper in Midtown Manhattan, New York City. Designed by Shreve, Lamb & Harmon and completed in 1931. it has been a popular tourist attraction since opening,... Continue Reading →

Amazing Photos of Barack Obama

Barack Obama was the 44th president of the United States, and the first African American to serve in the office. First elected to the presidency in 2008, he won a second term in 2012. he was Born in Honolulu in 1961.he  was a one of the public friendly president in the united states of america.He... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑