சிவபுராணம்

hello evryone  lets see the siva puranam lyrics in Tamil from thiru vasagam “நலம் தரும் சிவபுராணம் நாளும் பாடிடு மனமே சிவன் வருவான் அருள் தருவான் வாழ்வில் அனுதினமே ”   திருச்சிற்றம்பலம் தொல்லை இரும்பிறவி சூழும் தளை நீக்கி அல்லல் அறுத் தானந்தம் ஆக்கியதே – எல்லை மருவா நெறி அளிக்கும் வாதவூர் எங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன்..... சிவபுராணம் நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்... Continue Reading →

OnePlus 7 feel the speed

hello everyone             the all new and the fastest smartphone oneplus 7 will be launch on April. oneplus is one of worlds best smartphone brand. the one plus 7 is mostly anticipating smarphone in the world especially in India. OnePlus 7 to leave the notched screen behind and go for a full... Continue Reading →

Gorgeous Hairstyle for Woman

hello everyone                                    A hairstyle refers to the styling of hair, usually on the human scalp. Sometimes, this could also mean an editing of facial or body hair. The fashioning of hair can be considered an aspect of personal grooming, fashion, and cosmetics, although practical, cultural, and popular considerations... Continue Reading →

Amazon The Largest Shopping site in The World

hello everyone                              Amazon is the world’s largest online shopping website .Amazon  is an American electronic commerce and cloud computing company based in Seattle, Washington that was founded by Jeff Bezos on July 5, 1994. the company produces software, video games, electronics, apparel, furniture, food, toys, and jewelry and aslo electronics—Kindle e-readers, Fire tablets, Fire TV, and etc...Amazon... Continue Reading →

Know About India

hello everyone                         Today we are going to know about india. india is one of the biggest country in the world and it is also will be a most polpulation country in the world. india have lots of forests, natures,rivers ,buldings ,kings places and... Continue Reading →

How do earn money from website

Hello everyone,                              Today we are going to see how do earn money on website. you will earn by website with google AdSense, affiliate marketing, own advertising and etc... Today millions of people earning from websites with the help of AdSense. I... Continue Reading →

The New One Plus 5T

hello everyone i was amazed for new one plus 5t.OnePlus 5T smartphone was launched in November 2017. The phone comes with a 6.01-inch touchscreen display with a resolution of 1080 pixels by 2160 pixels with the price of rs.32,999. Details of one plus 5t DISPLAY Screen size (inches) 6.01 Touchscreen Yes Resolution 1080x2160 pixels Pixels... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑